Alkotók és készítők

Működési szabályzat

A MAGYAR JÁTÉKALKOTÓK ÉS KÉSZÍTŐK TAGOZATA az e témakörökkel foglalkozókat tömöríti. A Tagozat tagjai a Kiss Áron Magyar Játék Társaság érvényes alapszabálya és átfogó célkitűzéseinek szellemében tevékenykednek. A Tagozat sajátos eszközeivel, tagjai révén az alábbi főbb tevékenységeket folytatja:

  1. Tanulmányozza, ápolja, védi és korszerűen fejleszti a magyar játéktervezői és készítői lelemény hazai, valamint egyetemes értékeit; azokat különböző módon és formában (kutatás, kiadványok, kiállítások, műhelybemutatók, tanácskozások, média kampányok) rendszeresen népszerűsíti.
  2. Tagjainak szakmai irányultsága révén, sajátos intézményi- és eszközrendszerei mozgósításával részt vesz a játék tárgyi világával kapcsolatos szakoktatás, permanens képzés, valamint a speciális foglalkoztatás folyamatában.
  3. Következetesen törekszik a játékeszközök, játékszerek és a hozzájuk kapcsolódó szellemi alkotások magas minőségének biztosítására.
  4. Folyamatosan nyomon követi a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Unióhoz való csatlakozás vonatkozó fejezeteinek aktualitásait; céljai elérése érdekében részt vesz az ebben érintett tárcák és intézményrendszerek pályázatain, akcióiban.
  5. Az ügyvivői testület, illetve alkalmi feladattal megbízott tagok és specialisták révén részt vesz a különböző szaktárcákkal, döntéshozókkal, intézményekkel és civil képviseletekkel szervezett konzultációkon; kiemelten: a téma nemzeti kulturális vonatkozásaira a jogvédelem, a vállalkozásfejlesztés, az innováció és az értékközvetítés területein.
  6. Közös céljai hathatós megvalósítása érdekében részleges gazdálkodási tevékenységet folytat.

Szervezeti kérdések:

A Tagozat tagjaiból érdekeit képviselő és eljáró, ún. ügyvivői testületet választ. Az ügyvivő testület a tagozat éves és középtávú terveinek operatív végrehajtásával, a munka szervezésével és szakszerű lebonyolításával megbízott személyekből áll. Az ügyvivői testület üléseit félévente tartja; azokon a tagok bármelyike részt vehet. A testület soraiból megbízott ügyvivőt jelöl ki, azt a Magyar Játék Társaság elnöksége mellé teljes szavazati joggal felruházva delegálja. A megbízott ügyvivő a tagozat előtt évente külön, a tagok 50 %-a + 1 fő kezdeményezésére bármikor, valamint a Társaság Közgyűlésén beszámolni köteles.

Budapest, 2003. március 29.

Az alapítók hitelesített listája a KÁMJT Titkárságán megtekinthető.

A szervezők nevében: Nyisztor Zoltán fajáték készítő - 7200 Dombóvár, VIII.u.20. tel/fax: 74/468-742; mobil: 30/ 233 00 41;e-mail: bioharsfa@freemail.hu
Dr. Kriston Vízi József játékkutató etnográfus - 1088 Budapest, Szentkirályi u. 23. I/2. tel: /1/ 33 83 063; mobil: 30/370 79 78; e-mail: jozsue@vnet.hu

*************

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság (alapítva: 1987) székhelye: Óbudai Múzeum. Címe: 1033 Budapest, Fő tér 1. (tel/fax: 250 10 20; e-mail: kamjt@freemail.hu). Az éves tagdíj: 1000,-HUF/fő/év aktív keresőknek, míg nyugdíjasok és diákok számára: 500,-HUF/év. Bankszámlaszám:11702036-20657972 - Adószám: 19039224-1-41. - További információk: http://kamjt.freeweb.hu, valamint az Internet Játékház www.homoludens.hu honlapon. - Új tagok jelentkezését kérjük a Társaság postacímére szíveskedjenek megküldeni, ahonnan a szakosztály/egyesülés megbízott szervezői megkapják azok adatait.