Alkotók és készítők

Emlékeztető

a Kiss Áron Magyar Játék Társaság Játékalkotói és Készítői Tagozata soros találkozójáról

Időpont: 2003. április 25., péntek 15.00-17.45
Helyszín: Óbudai Múzeum - MJT székhelye, Budapest
Résztvevők: Czipó Tamás, Demjén Imre, Dr. Györgyi Erzsébet, Hidvégi Valéria, Kelle Antal, Kissné Sztraka Annamária, Dr. Kriston Vízi József, Nyisztor Zoltán, Nyisztor Zoltánné, Sütő Miklós, Tolnay Judit.

Témák voltak:

  1. A jelenlevők egy csoportja ezt megelőzően a "Hol nem bolt..."-ban találkoztak az ITDH képviselőivel és egyeztető megbeszélést folytattak az ICTI budapesti ülése alkalmával (május 8-9., Hotel InterContinental) sorra kerülő magyar játékkészítők és -gyártók bemutatkozásának feltételeiről.
  2. Fölvetődik a Kriston Vízi-féle JátékHáz koncept realitásának több kérdése, az ezzel kapcsolatos anyag széleskörű megismertetése, valamint a potenciálisan szóba jöhető pest-budai helyszínek (Hűvösvölgy, Oczy-kert) közös bejárása később egyeztetett időpontban. A Győrben is bemutatott képes anyagról CD-másolat készül, amelynek egy betekintő példánya a KÁMJT titkárságán lesz elhelyezve. - május 10.
  3. Kéretik minden alapító és további csatlakozó arra, hogy május 18-ig tanulmányozza és véleményezze a korábban már köröztetett úgynevezett Működési Szabályzatot. Az azzal kapcsolatos megjegyzéseket, ötleteket és javaslatokat vagy küldje/juttassa el május 20-ig Nyisztorék címére, esetleg Kriston Vízi Józsefhez, vagy (s ez lesz a leghatékonyabb:) a május 22-én, csütörtökön 14 órától tartandó tagozati ülésen adja azt elő.
  4. Fölvetődött, hogy a játékszerek és játszótéri eszközök területén továbbra is megfigyelhető az érvényes jogszabályok körüli bizonytalanság, valamint a hatályosságot biztosító intézmények kérdése, ezért célszerű lenne egy, a GKM és az IM szakembereinek részvételével és támogatásával egy-egy félnapos, regionális tájékoztató ülés-sorozat megszervezése. (Előzetesen javasolt s egyáltalán nem véglegesített helyszínek: Budapest, Veszprém, Szombathely, Dombóvár/Kaposvár/, Kecskemét, Nyíregyháza, Eger.) Kriston Vízi József felveszi a kapcsolatot ez ügyben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium illetékeseivel.
  5. Június első felében Kelle Antal - elsődlegesen a tagozatba tömörült érdeklődők számára - egy, gyakorlati tárgy-forma-funkció elemzést célzó hétvégi intenzív mesterkurzus megtartását javasolja. Egyúttal (saját felajánlásaként) el is vállalja ennek vezetését fa, papír és textil alapanyagú műfajokban. Ezzel kapcsolatosan a napokban egy részletesebb tájékoztatót készít, amit a belső levelező listán, valamint a Forgó legközelebbi számában közzé tesz.
  6. Elnök asszony bejelenti, hogy a tagozattal kapcsolatos információk, ismertetők és sajátos anyagok elhelyezésére a Forgó-ban már a következő számtól állandó helyet és külön terjedelmet biztosít a Szerkesztőség.

Budapest, 2003. 04. 26.

Készítette:
Kriston Vízi József dr.
ügyvivő