Játékszabály

(Részletek)

A CHAOS stratégiai - memória játék. Két, három vagy négy játékos játszhatja. 8 éves kortól minden korosztálynak ajánlott.

A JÁTÉK CÉLJA, hogy a játék során az egymástól nem megkülönböztethető bábuk közül mindenki a sajátját megjegyezve elsőként bejuttassa azokat a saját helyükre.

A játék tartozékai:
- CHAOS játéktábla 8x8 kockás játékmezővel, mind a négy oldalán egy-egy eltérő színű, 8-8 kockás Start/Cél mezővel
- 4x8 bábu négy különböző színű jelöléssel ellátva
- Játékleírás

A játékosok megegyeznek abban, hogy melyikük milyen színű bábuval játszik, (pl.; sorsolással, stb.)

Két Játékos esetén a Játékosok a tábla két egymással szemközti Start/Cél mezőinek színei közül választhatnak.

A Játékosok a saját 8 bábujukat - szín jelölésükkel lefelé fordítva - elhelyezik a tábla szélén levő, saját Startmezőjükre. (Két Játékos esetén a kiválasztott színű, egymással szemközti mezőkre.)

A bábukkal bármely irányban lehet lépni (átlósan is) de mindig csak egyet. A bábukkal ugrani is lehet (szintén bármely irányban) ha az átugrott bábu utáni mező üres. Átugrani csak egy bábut lehet. Egy bábu átugrása után azonban a Játékos tovább is ugorhat ugyanazzal a bábuval mindaddig, amíg a bábujával lehetősége van további ugrásokra valamely irányba.

Egy Játékos egyszerre csak egy bábuval léphet, vagy ugorhat. A lépés vagy az ugrás(ok) befejezése után a következő, az óramutató járásával megegyező irányban ülő Játékos lép. Lépni vagy ugrani csak üres kockára szabad... Ugrani csak a játékmezőn lehet, kivéve, ha a Játékos bábujával a saját Célmezője egy üres kockájába tud ugrani. Lépni a játékmezőn, továbbá a saját Start- és Célmezőn egyaránt lehet.

A játék célja: mind a nyolc saját bábu bejuttatása a saját Célmezőbe. Akinek ez elsőként sikerül, az a GYŐZTES.

FIGYELEM! A játék kezdetekor minden Játékos a bábuit jelölésükkel lefelé fordítva helyezi el a Startmezőn, íly módon a játékmezőn haladó bábuk megkülönböztethetetlenek, ezért különösen fontos, hogy minden Játékos megpróbálja megjegyezni saját bábuit. A bábukat mindaddig nem szabad felfordítani, amíg a Célmezőbe nem érnek.

A Célmezőbe érő bábut fel kell fordítani!

Amennyiben a bábu színe nem az adott Játékosé, úgy a bábut a színe szerinti "tulajdonosa" helyezheti el a saját Célmezője bármelyik üres helyére.

CHAOS!!

Bármely Játékos, ha úgy gondolja, hogy a másik Játékos tévedésből az ő bábujával lépett, "káosz"-t mondhat. Ezt akkor teheti meg, amikor a következő Játékos még nem lépett. Ebben az esetben a bábut fel kell fordítani, hogy a színe látható legyen. Ha a bábu valóban a "káosz"-t mondó Játékosé, úgy ő jogosult a bábut a saját célmezői bármelyik üres helyére tenni. Ha tévedett, és a bábu azé a Játékosé aki lépett vele, úgy ez a Játékos dönthet, hogy a bábut vagy a saját Célmezője valamelyik üres helyére helyezi, vagy - színével ismét lefelé fordítva - ugyanarra a mezőre rakja vissza, ahova előzőleg lépett. Ha mindketten tévedtek és a bábu se nem a lépő se nem a káoszt mondó, hanem egy harmadik Játékosé, úgy ez a harmadik Játékos jogosult saját bábuját a saját Célmezője bármely üres helyére helyezni.

A részletes játékleírásban több játékváltozat is bemutatásra került.

Sok szerencsét a játékhoz!

A játék szabadalmi oltalom alatt áll.
Lajstromszám: M 00 06796   Kermi eng. sz.: Ta-2001/000369-4

« Vissza