Könyvismertető

«Vissza a kiadványok listájához

Napút

A NAPÚT című folyóirat májusi száma a játék témakörét dolgozza fel sokoldalúan.

Az istenek arany játéktáblái címmel írta meg dr. Moskovszky Éva a sors és a játék összefüggését feltáró kutatását.

A Néprajzi Múzeumban áprilisban tartott kerekasztal beszélgetés, melynek résztvevői: Kriston Vizi József, Tészabó Júlia, Szentiványi Tibor, Csányi János, Pálffy László, Demjén Imre, Társas játékok - játék társakkal cím alatt jelent meg.

Lázár Katalin: Játszva nem lesz nehéz címmel elemzi a népi csapatjátékok hatását a gyermek személyiségfejlődésére. Váczi Mária Székelyvarsági játékok cím alatt egy havasalji szórvány település játékos szokásait, Kovács Sándor Pál "Kunsági küzdőjátékaink"-at, Haider Edit "A lépegető libajáték" történetét dolgozta fel, gyönyörű játéktáblákkal illusztrálva írását. Zsigmond Győző "Taplógombából készült játékszerek" leírását adja. "Tér a homo ludensnek - A Kiss Áron Magyar Játék Társaság névjegye" büszke cím alatt e sorok írója Társaságunk működését ismertette.

A 2002/4-es Naputat május 28-án 18 órakor a Fészek Klubban mutatták be, a tematikus szám szerzőivel Bognár Antal beszélgetett. Lázár Katalin népzene- és játékkutató népdalokat adott elő. - Prágai Tamás szerkesztő alaposan körüljárta a játék világát ahhoz, hogy ez a szám sokoldalú képet nyújthasson a Homo Ludensről. A folyóirat kiadója a Masszi Lap- és Könyvkiadó Kft., támogatói a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány.

Dr. Györgyi Erzsébet

A Napút elérhető az interneten a kiadó címén: www.masszikiado.hu