Könyvismertető

«Vissza a kiadványok listájához

Magyar Kézművesség 2002

Magyar Kézművesség - 2002

Kiadó: a Magyar Kézművességért Alapítvány, Budapest, 2002. 74 oldal

Az Ajánlás-ból idézünk:
"Sokan úgy gondolják, hogy a globalizáció és a nagyipar kiszorítja, és lehetetlenné teszi a kézműves, és csak kézműves módon előállítható termékek iránti igényeket. Kategorikusan kijelenthető, hogy ez a tendencia létezett, de már a múlté. A kézművességnek mint a kreatív gondolkodó-cselekvő tevékenységnek olyan története, olyan erős gyökerei vannak, s olyan igényeket táplál, mely a jövőben erősödni fog, s nem gyengülni. A fejlődés feltétele azonban a minőség, ennek ismertsége és elismerése, a mesterek egymás közötti, s a közönség irányába növelhető kommunikációja. Ebben próbál közreműködőén segíteni az Iparművészeti Múzeum a jövőben is.
- Simon Károly főigazgató, Iparművészeti Múzeum"

A nagysikerű kiállítás anyagából örömmel láttuk viszont a Társaságunk érdeklődési körébe tartozó tárgyakat, így Kószó Ágnes csuhé szobrász Korsós lány-át, Békési Edina keramikus Velencei kalmár-át, Borbély Bianka textiljáték készítő Hazatérés a vadászatról című kompozícióját, Császárné Kiss Kornélia textiljáték készítő Kobold és tündérek-jét.
Dávidné Szmeló Judit mézeskalácsos és Kolumbán Zsuzsanna népviseleti babakészítők együttesen alkották meg Jancsi és Juliska mesejelenetét. Fentné Fodor Éva textiljáték készítő tanár Gizella királyné alakját mintázta meg, Gémesné Deák Júlia textiljáték készítő Hölgy arcképe című munkáját, Gera Klára nemezelő Búcsú című mackó kompozícióját (Társaságunk ez évi díjazottja) egyaránt keretbe foglalta.
Gáspár Pál Szilveszter vésnök Sakk-készletében a parasztok mind címeres vitézek, és a király nagyon hasonlít Kossuth Lajoshoz. Gubányi István ólomfigurákban mutatta be 1848 katonáit. Gogolák Csaba és Dorottya játékkészítők Gogi bear mohair mackó család-ja a mackó színek egész skáláját mutatja be. Illiszné Kováts Ildikó babakészítő újabb jelenettel lepett meg, amelynek címe: Pesti divat Kossuth korában. Kiss Zsuzsi csuhéfonó Bibliai életképek és Áldott pillanatok című kompozíciói fennkölt, Kürti Béláné babakészítő Táncoló lányok csoportja vidám pillanatokat idézett.
Markó Krisztina játékkészítő iparművész Diósgyőri királyi vár a XIV-XV. századból című fonott rekonstrukciója a kiállítás nagydíjasa, egyik fénypontja volt. Martineczné Kiss Márta fazekas, népi iparművész: Az én városom című kompozíciója óhatatlanul Schaár Erzsébet Utcáját is emlékezetünkbe idézi. Mátyus Anna dekorációs lakástextil készítő Gyermek falvédője mesebeli várat idéz. Mikecz Mihályné textiljáték készítő magát Kossuth Lajost mintázta meg, Kossuth Lajos azt üzente... címmel. Mundrusz Tamásné játékkészítő közismert Waldorf babáiból állította össze Gyertek, játsszunk valamit...! című kompozícióját.
Dr. Moysné dr. Romhányi Szilvia orvos, textiljáték készítő Kézzel varrott játékmackókkal szerepel. Ősiné Mengesz Mária textiljáték tervező Egyszer volt, hol nem volt... című kompozíciója a mesebeli boszorkányt, békát, hollót, macskát idéz. Pálfi János fajáték készítő Játékvonat a reformkorból címmel tökéletes kicsinyített másait készítette el az egykori első mozdonynak, vasúti kocsiknak.

A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa számos munkája közül a Kosárfonó műhely ekhós szekerét és talicskáját, az egykori népi játékok utánérzését nyújtó Gyermekjátékok kompozícióját láthatjuk fényképen. Porkoláb Andrásné Szabó Sára játékkészítő Tessék, csak tessék...! vásári életkép című csuhé kompozíciója igazi hangulatot áraszt. Solymosi Borbála nemezkészítő babaruhákat és nemez legény, leány párt, mackót, Szabó Katalin és Szabó Csaba fafaragók Az 1848-49-es Szabadságharc címet adták sakk-készletüknek. Fentné Fodor Éva Pünkösdölő címmel mutatta be a népi játékot ábrázoló kompozícióját. Csikós Éva keramikus figurái: Francia mosónő, Anya és gyermeke, Szerzetes és apáca címmel szerepeltek. Taraszovics Irina 19. századi babaviseleteket és huszárcsákót készített. Tóta Ferencné Pető Rózsa nemezelő Barátnők és Panni című babacsoportja, Török Emőke babatervező Családkép című együttese méltóképpen zárja a bemutatott képek sorát.

Emlékezetes jelenetek fényképsorát is megőrzi a könyv a dijátadó ünnepségről... Külön értéke a kiadványnak a szövegek német és angol nyelvű fordítása. A díjazottak teljes névsora a könyvben megtalálható, az általunk említett két díjon kívül, támogatók hosszú sora díjait nyerték el számosan.

Köszönet Gergely Imrének és a támogatóknak, amiért a rövid ideig látható kiállítás anyagát maradandóvá tették. A könyvet átnézve tapasztaljuk, mennyi értékre figyelünk fel további megszemlélés folyamán! Az alkotók nagy része maradandó értéket hozott létre, meg is érdemlik a szép kivitelű albumban való megörökítést.

Dr. Györgyi Erzsébet