Szakmai vélemény

«Vissza a kiadványok listájához

Lakauer Éva tagtársunk által kifejlesztett játékeszközről kaptuk az alábbi véleményt:

***

Bencze Györgyné

óvodavezető, közoktatási szakértő

Szakmai vélemény

az "Öntapadós" társasjáték és szemléltetőeszköz című Lem JátékEszközTárról

A móri Napsugár Óvoda nevelési programja az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" c., választható program adaptációja. Nevelési koncepciónkban, az Országos Alapprogram szellemiségének megfelelően a játék prioritást kap a tevékenységstruktúrán belül. Azért is tekintjük elsődleges, meghatározó, semmi mással nem helyettesíthető tevékenységnek, mert a tanulást is alapvetően játékba integráltan valósítjuk meg.

Csoportjaink, ahol a játékokat kipróbáljuk: vegyes csoportok, 3-7 évesek nevelkednek bennük, 27-28 fővel.
Évek óta arra törekszünk a szülőkkel való kapcsolatban, hogy ráébresszük őket a gyermekek számára hasznos játékok választására. A bolti kínálatban piaci-üzleti, és nem mindig pedagógiai szempontok dominálnak. A választék óriási, és a robotok, fegyverek, Barbie babák divatja, népszerűsége töretlen. Ebben a világban üde színfolt a kipróbált játékcsalád.

Általános véleményünk:
A játék az általános pedagógiai követelményeknek megfelel. Látszik, hogy készítője pedagógus, aki a saját maga gyakorlatában kipróbálója, tesztelője az ötletes játékoknak. Értékét többek között az adja, hogy a gyermekek pszichikusan készek az esztétikus, szemnek tetszetős eszközök befogadására, felkelti motivációjukat, és ébren tartja a kíváncsiságot. Alkalmas a figyelem tartós lekötésére, a szabályok elfogadtatására, gyakoroltatására. Biztosítja szabályjátékként azt az örömforrást, amely a szabályok betartásával élhető át, fenntartja a versenyszellemet. A játék előhívja a funkcióörömöt, a gyerekek kellemes élményként élik át valami újnak a felfedezését.

A szabályok felfoghatók, befogadhatók és betarthatók. Vegyes csoportokban a különböző korosztályok megléte mellett a szabályok könnyebb és nehezebb relációjában is funkcionálhatnak. Kielégítik a kisebbek - nagyobbak cselekvési vágyát, szívesen vették kézbe és kérték az óvónőktől a játékokat, újra akarták élni a játékélményt.

Megjegyzem: a kipróbálásra kevés idő állt rendelkezésünkre a május havi sok program, és a játékok késszé alakítása miatt.

Forma és színviláguk kifogástalan. A piacon vannak képességfejlesztő játékok, tartós anyagból, elérhető áron. Mégis: esztétikailag ez a játék küllemével meghaladja a piacon kaphatót.

Konkrét tapasztalatok:
A játékokat a reggeli és délutáni gyülekezési időben, ill. mind a hat gyermekcsoportban kipróbáltuk. Az óvónők véleménye a következő:

 • Lem 5. "Mesefüzet"
  A játékok közül ezt tartjuk a legjobbnak, gyerekekhez a legközelebb állónak. Sokrétűen gazdag fejlesztő hatását tapasztaltuk: Erősen érvényesül kommunikációs késztetése, fejleszti a gyermekek együttműködési készségét. A szabályok egyértelműek, egyre nehezebbek, a fokozatosság elvének megfelelően. A játék alkalmas az egyedül játszásra ill. társakkal az együttes játékra. Lehetőséget ad az önálló mesélésre, a gyermekek gyakorolhatják a sorba rendezést. Újraélhetik a szereplőkre jellemző karakterek megnyilvánulásait, felidézhetik a cselekményt, a történetet, segíti a gyermeki személyiség önmegvalósítását. Fejlesztő hatását látjuk a vizuális és verbális memóriára, a fantázia szárnyalására, a szövegértésre. Bővíti a szókincset, gyakoroltathatók a relációs szavak.
 • Lem 4. "Vízparton"
  Ez a játék is elnyerte a gyerekek tetszését. A játék népszerűsége a gyermekek megfelelő fejlettségét feltételezi. A nagyobbak szerettek vele jobban játszani, akik képesek elfogadni a szabály dominanciáját. Az érzelmek differenciálódásának eredményeként választják a szabályjátékot, át akarják érezni a versenyhelyzeteket, képesek a játék komolyságát igazolni a szabállyal való azonosulás útján. Ez a játék is több fejlesztő hatást fejt ki. Lehetőséget ad párosításra, az emlékezet fejlesztésére, javítja a szem- kéz koordinációt, az ügyességet. A játékban jól alakítható a megfigyelési készség, fejleszthető a finommotorika. Felfedezhetik a rész- egész viszonyt, amellyel javul a gyermekek gondolkodása, műveletvégzése, különös tekintettel az analizáló- szintetizáló képessége.
 • Lem 3. "Színhalász"
  Fejlesztő hatása érvényesül az előző játéknál leírtak alapján. A gyerekek számára örömet okozott a színek - formák összhangja, amely vonzóvá teszi a játékot. Szívesen működtek együtt társaikkal. A szabályismertetés során azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek megértették a kötöttségeket, képesek voltak alkalmazni azokat a játék során. A verbális tanulással fejlődött memóriájuk, alakítottuk színismeretüket. Inkább a nagyobb gyerekek számára volt vonzó játék, nyugodt légkör, a pedagógus figyelme, segítése mellett jelentett élményt a gyerekeknek. A játszó gyerektől, pedagógustól kreatív magatartást kíván.

 

Összességében: nagy pedagógiai értékű, esztétikailag igényes fejlesztő játékokat próbáltunk ki a nevelési gyakorlatban. Örömmel üdvözöljük óvodánkban a lehetőséget; ezeknek a korszerű fejlesztő eszközöknek kipróbálására.
A játék tesztelése során szerzett jó tapasztalatok birtokában a játéknak a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe mellett az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük, kérve szíves fogadásukat:

 • A játékok ára használhatóságukhoz képest kedvező.
 • A játékok elkészítése szülői, pedagógusi közreműködéssel történhet. Elkészítésüket az ábrák és a részletes leírások nagymértékben megkönnyítik.
 • A dobókockákat javasoljuk "gyárilag" elkészíteni, mert a miniatűr képek könnyen leesnek a kocka felületéről.
 • Javasoljuk a mesék bővítését.
 • Végül: javasoljuk a meseképek, ill. a játékképek tárolási helyét megoldani!

 

Mór, 2003. június 16.