Könyvismertető

«Vissza a kiadványok listájához

Langaméta

Népi gyermekjátékok Tiszavasváriban és környékén

Szerkesztette: Olajosné Agócs Margit, Opre Csabáné

A játékokat gyűjtötték
A Langaméta munkaközösség tagjai: Czifra Sándorné, Kádár Gyuláné Oláh Irén, Kulcsár Sándorné, Dr. Lipták Józsefné, Olajosné Agócs Margit, Opre Csabáné, Paronai Jánosné

A fotókat készítette
Terebes Tímea

A dalokat kottázta
Bodnárné Gáll Katalin

A rajzokat és a logót készítette
Opre Csabáné

Kiadta az Egyesített Óvodai Intézmény,
4400 Tiszavasvári, Ifjúság út 10., 2004. 204 oldal
Felelős kiadó dr. Lipták Józsefné

A pedagógusképzésben javasolt kézikönyv

Részlet a kötet előszavából

"Mély, nemes lélekre vall, ki játszani, dalolni képes. Ezt csak önfeledten érdemes, korra és nemre való tekintet nélkül. A gyermeki élet, mely első fontos szakasza életünknek, nem képzelhető el játék nélkül. A játék életszükséglet, szórakozás, a nevelés és nevelődés, a családi és társadalmi beilleszkedés fontos eszköze.

Több helyi tanulmány, monográfia megjelenése, a pedagógusok magas színvonalú hagyományőrző munkája, a helyi gyermekjátékok iránti igény ösztönzött bennünket arra, hogy ismerjük meg és gyűjtsük össze az egykori Bűd és Szentmihály, tágabb értelemben a nyíri Mezőség játékait. Településünkön és annak környékén sok idős embert is felkerestünk. Több alkalommal ellátogattunk a városban működő nyugdíjas klubokba, a Liptai Elza Szociális és Rehabilitációs Központban működő idősek otthonába. Elénk tárult egy varázslatos világ: az életük. A munkával teli, de mégis vidám gyermek- és ifjúkor, amit az elődöktől átöröklött, vagy a maguk által kitalált játékok gazdagítottak.

Megtapasztaltuk, ahogyan a sok kedves ember vallott gyermek- és ifjúkoráról. Előhívták emlékezetükből dalaikat, játékaikat és a régi idők eseményeit. Szemük csillogása, kipirosodott arcuk s egyre fokozódó lelkesedésük elárulta: jó érzés ezekre az emlékekre, átélt élményekre visszagondolni, hiszen olyan hamisítatlanul igazul szóltak. A fiatalságuk éledt újjá!

...

Szeretnénk, ha ez a kis gyűjtemény sok pedagógus, szülő és gyermek könyvespolcán ott lenne. S ne csak a polcon, a szívekben is, hiszen a játék mással nem pótolható érték. Munkánk szerény hozzájárulás lehet ahhoz a folyamathoz, mely érzelmileg és értelmileg készíti fel a gyermeket a holnapra."

A Langaméta munkaközösség tagjai

Lektorálták:

Dr. Lázár Katalin, Dr. Ranschburg Jenő, Dr. Ratkó Lujza
Őket idézzük:

"A kötet a hagyományőrzők és a pedagógusok egyik alapvető gondját oldja meg, népi játékokat tartalmaz, amelyeket munkájukhoz és szórakozásukhoz egyaránt fel tudnak használni.

A játékokat abban a rendben közli, amely a MTA Zenetudományi Intézetének játékgyűjteménye alapján jött létre, tudományosan és szakmailag egyaránt jól használhatónak bizonyult. Tartalmaz mindenfajta játékot a vízipuska készítésétől a fogócskákig, a labdajátékoktól a Fehér liliomszálig dallamos és dallam nélküli sok mozgással, erőkifejtéssel járó és rossz időben a szobában ülve játszható szellemi játékokat egyaránt.

A játékok pontos, korrekt leírása elősegíti, hogy azok is tudják használni a kötetet, akik maguk ezeket a játékokat nem játszották. A kötetben közölt fényképek nemcsak a játékok illusztrálására használhatók, hanem kedvet is támasztanak ahhoz, hogy mi is játsszuk ezeket a játékokat, annyira sugárzik róluk a játékban részt vevő gyerekek öröme. Az elismerés mellett köszönet a gyűjtők és szerkesztők munkájáért."

Dr. Lázár Katalin
a MTA Zenetudomanyi Intézetének tudományos főmunkatársa

"A gyűjtemény egy olyan világ emlékét idézi, amely már gyakorlatilag nem létezik, amely már csak idős emberek emlékeiben él. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a Langaméta - és a hozzá hasonló szakértelemmel, szeretettel és szorgalommal készülő más munkák - a nemzeti identitás megőrzésének kiemelkedően fontos formái, melyek komoly szerepet játszanak múltunk megismerésében és jelenünk megértésében. A gyűjtemény gazdag, a csoportosítás pontos és szakszerű, az anyag olvasmánynak is szívet melengető."

Dr. Ranschburg Jenő
gyermekpszichológus főiskolai tanár

"Óriási vállalkozásba fogott a Langaméta munkaközösség akkor, amikor játékgyűjtésre adta a fejét, egyrészt mert manapság már önmagában is komoly kihívást jelentő feladat egy terület játékanyagának összegyűjtése, másrészt mert a játékok idős emberek emlékezetéből történő rekonstruálása, szakszerű leírása, katalógusba rendezése és könyvbe szerkesztése szakemberek számára is jelentős vállalkozás. Erőfeszítésük azonban meghozta gyümölcsét, olyan kiváló gyűjtemény született áldozatos tevékenységük nyomán, amely régi hiányt pótol megyénk néprajzi irodalmában. Gyűjtésük révén ugyanis egyszerre gazdagodott megyénk egy alapos, minden szakmai igényt kielégítő, teljesnek mondható szakkönyvel, és egyben egy - óvónők, pedagógusok néptáncoktatók részére egyaránt - jól használható, könnyen tanítható kiváló kézikönyvvel."

Dr. Ratkó Lujza
a néprajztudományok kandidátusa