Beszámoló

«Szerzőink «Vissza a szerző cikkeinek listájához

Dr.Kriston Vízi József:

Beszámoló a VEAB pedagógiai és játék fórumáról

Előzmény:
a Pápai Református Kollégiumban DEMJÉN Imre és Bence (apa és fia) rendezésében 2004. március 17-én kiállítás nyílt "Magyar iparművészek és kézművesek gyermekjátékai" címmel. Az egy hónapig nyitva tartó országos kitekintésű, kortárs játékalkotói kiállítás iránt már a kezdetektől fogva megnyilvánuló figyelem is indokolta, hogy az ennek kapcsán felvetődött tapasztalatok, javaslatok, további ötletek és elképzelések valamilyen formában nyilvánosságot kapjanak. A kiállító intézményt - nem sokkal a megnyitó után - felkereső OM politikai államtitkárához a szervezők levelet intéztek, amelyben külön is felhívták a tárca figyelmét az oktatás különböző színterein megjelenő ún. fejlesztő játékszerek és a taneszközök minőségi fejlesztése kritériumainak aktualitásaira. A tervezet készítői - államtitkár úr javaslatára - illetékességből később Ötvös Zoltán szakértővel konzultáltak, majd az OM Közoktatás-fejlesztési Főosztályának vezetője (Friss Péter) reagált levélben: javasolva a(z ismételt) kapcsolatfelvételt az OKNT elnökével (Dr. Lóránd Ferenc) és szakbizottsági vezetőjével (Dr. Karlovicz János).

Tekintettel arra, hogy az előző időszakban ígéretes szakmai kapcsolat alakult ki a közép- és nyugat-dunántúli régiók különböző tudományos és oktatási bázisaival (pl. NyME Sopron; Veszprém; Székesfehérvár), ezért örömmel vettük, hogy a gyakorló pedagógusok, oktatási közösség szervezők és játékalkotók közös eszmecseréjére az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Neveléstudományi Szakosztályának általános és alkalmazott pedagógiai munkabizottsága egésze alatt kerülhetett sor.

A rendezvény:
1. A kiállítás egyik legkiemelkedőbb helyi népszerűsítőjének, BALÁZSNÉ MÁRTON Mária szervezésének köszönhetően a - bő egy héttel meghosszabbított - kiállítás záró napjának délelőttjén jelentős számú helyi óvónő és alsós-napközis pedagógus részvételével DEMJÉN Imre szakmódszertani videofilm-elemzésével és előadással egybekötött szabad fórumot tartott. Ezen a neves és díjazott tárgyalkotók és készítők (akik egyúttal esetenként forgalmazók is) közül LAKAUER Éva (Székesfehérvár), FUCHSNÉ TOLNAY Judit (Érd), LINKA Sándor (Szombathely), valamint KISSNÉ SZTRAKA Annamária kézműves, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság (KÁMJT) titkára is bekapcsolódott e találkozóba.

2. Az idők során csaknem félszáz főnyire növekedett érdeklődők csoportjai eztán először a PONT Kiadó gondozásában a budapesti Józsefvárosban működő Vajda Péter Ének-Zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tanárainak "Kihívások és válaszok az általános iskolában" címmel válogatott tanulmánykötetének bemutatóján vett részt. Pápa város polgármesterének (az egyúttal országgyűlési képviselő dr. Kovács Zoltán) üdvözletét RÁDI Róbert, a kulturális iroda vezetője személyesen adta át, méltatva "Pápa, a játékos iskola-város" (!) újabb rendezvényét. Dr. POÓR Zoltán szakbizottsági elnök, egyetemi docens mint kolléga és gyakorlott kiadvány gondozó vezette be és méltatta a hazai önfejlesztő iskolák pozitív példáját reprezentáló budapesti intézmény jelenlévő szerző-gárdáját. A pápai születésű igazgatónő, GYÖNGY Józsefné igazi menedzser módjára mutatta be a gyermek-centrikus és emberléptékű, hagyományait korszerű módon meg-megújító, igazán jó és alkotó légkörű iskola szellemét s alakítóinak egy csoportját. (Az akadémiai szervezők vezető képviselőjének egy, az iskolát bemutató antológia egy példányát és jó nevű kórusuk CD-jét nyújtotta át.) Innen már könnyű helyzetben volt egyik helyettese: SZONTAGH Pál, aki a kötet alkotó szerkesztőjeként és többszörös szerzőként is jegyezve szólt a tanulmányok sokrétűségéről, a válogatás szempontjairól, a jelenlevő szerzőtársak (BORDI Zsuzsanna, SZABÓNÉ SZÉL Júlia, SZILAS György) szakmai ambícióiról. Megtudhattuk azt is, hogy az ősszel immár 80. tanévét kezdő Bárczy és Lechner-álmodta iskola szellemi műhelyében már egy újabb kiadvány tervei körvonalazódnak!

3. A meghirdetett program játékpedagógiai része Dr. KÁLMÁN Attila igazgató úr köszöntőjével folytatódott ezután. Dr. KRISTON VÍZI József játékkutató (jelenleg maga is a Vajda-iskola munkatársa annak könyvtárában) bevezetőjében szólt a játékszereknek s főként azoknak az oktatási intézményekbe kerülő típusai - olykor minden szükséges kritika és minősítés, tanúsítvány nélkül való - használatának buktatóiról, másfelől pedig az import játékszerekkel kapcsolatos, túlzottan is előítéletes szemlélet - egészében immár nem indokolt, nem is valós - oppozíciójáról. Játékszer és játékos taneszköz kapcsán hazai történeti példákkal igyekezett megvilágítani e téma múltjának összekuszálódottságát, sokszor egybemos/ód/ását; kívánva egy most kezdődő és szándéka szerint pozitív kimenetű, eredmény centrikus párbeszéd-sorozat folyamatossá tételét. Ennek érdekében és szellemében szólaltak meg a témában érintett, de különböző foglalkozású előadók, felkért hozzászólók.

DEMJÉN Imre Munkácsy-díjas tervezőművész (Budapest) "Játékszer és/vagy taneszköz" címmel járta körül a fogalmi tisztázáshoz szükséges gyakorlati és elméleti apparátus jelenlegi struktúráját, amely - mint kiderült - csak a jó szándéknak és a lelkesedésnek köszönhetően nem dőlt még össze. Látványos kudarcról vagy ellehetetlenülésről nincs ugyan szó, de hiányzik a(z ön) kritikus megközelítés, a minőségi szempontok határozottabb képviselete már a legkisebb gyermekeknek szánt tárgyi környezetben is. A korábbiak alapján az is látható, hiába bármilyen próbálkozás a szigorú és konzekvens kritériumok kijátszására, a sajátos "bújócska" hosszú távon, generációkra kihat. S természetesen a korrekt működéshez szükséges, komplex kutatásoknak ára van, az évek óta és várhatóan tovább tartó spórolás e téren is megbosszulja magát.

BORDI Zsuzsanna tanító (Budapest) saját pedagógiai tapasztalatai alapján fogalmazott meg következtetéseket az iskolában használatos, illetve iskolásoknak szánt játékszerekről, társas játékok haszná(latá)ról és beválásuk jó és kudarcos alkalmairól. Láttatta, hogy bizony sok függ a pedagógus tájékozottságától és tapasztaltságától - gyakran kényszerű - választások közepette. Egy-egy példa erejéig megalapozott játékszer kritikát is megfogalmazott, amely csak segítheti a néha piacának valós igényeit, állapotát és szabályozóit napra készen nem, vagy csak részben ismerő játéktervezők s kivitelezők törekvéseit. Mindez azt az igényt is felveti, hogy legalább az intézményi szférába szánt játékszerek előzetes és sokoldalú minősítésével lehessen a fejlesztést, az ehhez és a beszerzéshez szükséges (állami) támogatás irányát elősegíteni.

SZÉKELY Márton tanár (Bakonysárkány), az ún. "Furfang" típusú oktató és logikai, készségfejlesztő ördöglakatok sokoldalú alkalmazásának példáit vetítette elénk,- több tucat diakép segítségével. Közösségi-, térjáték és egyéni fejtörő céljával e típus variánsai kiválóan használhatók,- hosszú évek próbái is ezt bizonyítják. A Fehérvár (Mór) és Kisbér közé eső kis település közösségi házának vezetőjeként a játékkultúra elsajátításában is nagy horderejű világháló tematikus használatához is kedvet csinált; a közhelyes gép-játékprogram ellenes fenntartásokat jócskán oldva.

4. A már említett BALÁZSNÉ MÁRTON Mária (Pápa) beszámolója a fórumnak apropót adó játékkiállítás kapcsán iskolás gyermekek körében végzett felméréséről, a játék és a játszás népszerűsítésének különböző formáiról, a kiállítás tárgyi világa által megfogalmazott ötletekről (továbbképzések, játékkölcsönző, foglalkoztatási és rehabilitációs célú, helyi játékszer készítés programja, rendszeres játszóházi programok) szólt. Mária javasolta: Pápa legyen máskor is helyszíne a játékpedagógiai összejöveteleknek; a résztvevőket előzetesen is invitálta a Pápai Egyesült Játékok rendezvényre.

Az itt is kiállító KELLE Antal (Budaörs) játékszereinek és kombinációs térformáinak logikai és oktató vonatkozásairól szólt érdekfeszítő kép-sorozatokkal,- az "egyszerű", láthatóan játékra ingerlő konstrukcióktól a meditációs építményekig. A világ játékkonstruktőreinek nürnbergi seregszemléin többször is nagydíjat nyert mérnök-tervező-forgalmazó-gyűjtő (ő jegyzi a budapesti Játékszerek Anno... nevű miniatűr játékboltot s galériát is!) barátunk a játék és a játszás felnőtt kori dimenzióira is érvényes minőséget mutatta be érdekfeszítően.

A játékszerek és a játékos cselekvés típusok együttesében "szerepet játszó" tárgyak életre keltett világáról, a korábban közösségi kísérletből valóságos mese-játékfolyamról beszélt (később pedig vetített) BORSA Kata (Győr-Pannonhalma), aki - többek között - a Matáv Gyermek Sziget kitalálójaként bábosok, kézművesek, mesemondók, játékmesterek segítségével építi föl gyermek- és családközpontú programjaikat.

5. A hivatalos két óra végén PÁL Kálmán, a győri Karzat Kulturális Alapítvány létrehozója szólt a játék/játszás életre keltésének fontosságáról; a még fellelhető tárgyak (anyagi és szellemi-kulturális) értékéről, a játék vesztett nemzedékek vészes beszűküléséről s maguk vállalt küldetéséről. - Dr. MEGYESI László ny. egyetemi tanár (ELTE TTK), mint a matematika szakterület metodikusa elismerően szólt az itt hallott pedagógus-tapasztalatokról, valamint Székely Márton és Kelle Antal professzionális oktató játékrendszereiről.

A zárszót tartó Dr. POÓR Zoltán megerősítette a munkaülés folytatásának szükségességét, serkentve a célirányosabb és tisztázóbb szándék megvalósítására, annak következetes végigvitelére. A játékszerek tárgyi világához tapadó, immár korszerűségét vesztett, s inkább visszahúzó szellemiség lebontását szorgalmazta. Láttatva azt is, hogy mindez elválaszthatatlan a korszerű iskola, oktatás-képzés, fejlesztés minőségi követelményrendszerétől, a nem is túl távoli jövő kihívásaitól. A kiállítás bezárásával egy szükséges projekt-metódus bevezetése kezdődhet a fejlesztő játékok világában is. Minden jelenlévő nevében köszönetet mondott a szervezőknek, de külön is Kálmán Attila igazgató úr és munkatársainak segítségéről, nemes gesztusairól szólt. (A fórumról pl. videó és teljes hangfelvétel készült.)

6. A jelenlévők egy - közvetlenebbül érintett - csoportja úgy határozott, hogy a 2004. évi HUNDIDAC-seregszemlére újabb munkaüléssel készülnek; további találkozóikon (pl. május 1-4., Budapesti Geniusz-Európa Nemzetközi Kiállítás) körvonalazzák egy, a (kezdetben) a VEAB illetékes munkabizottságának égisze alatt működő játékpedagógiai munkacsoport létrehozását. A szervező munkálatok beindítására szakbizottsági elnök úr dr. Kriston vízi Józsefet kérte fel, aki a közeljövőben megkezdi a tagszervezést stb.
A KÁMJT - aktív kapcsolatteremtő titkára révén - több új tagot és szimpatizánst szerzett az országos hatáskörű civil szervezetnek.
Az egész napos program ideje alatt az érdeklődők kedvezményesen vásárolhatták a /Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából ez évben Aranyalma-díjat kapott!/ PONT Kiadó köteteit; kedvükre válogathattak a "Játékkalauz", valamint a "Mentor-Támpont" című folyóiratok között. Szóró- és információs anyagaikkal szintén jelen volt az OPKM, a LemJet Játék Tár (Székesfehérvár) és a budapesti "Hol nem Bolt".

Budapest, 2004. április 27.