Szerkesztési célok

1. A honlap alapvető célja a Társaság rendezvényeinek, programjainak lehetőség szerint minél részletesebb bemutatása, a kétsoros hírtől a fotósorozattal illusztrált kiállításokig. Ebbe beleértendő a Társaság által szervezett esemény éppúgy, mint a tagok önálló kiállításai is.

2. Lehetőség van cikk, tanulmány publikálására, tevékenység bemutatására, saját termékek reklámozására, alkalmi felhívás elhelyezésére.
A tartalom korrektségéért az illető írásmű szerzője a felelős.
A megjelenés a Kiss Áron Magyar Játék Társaság tagjai számára díjmentes. Honoráriumot nem áll módomban fizetni.
A szerzői jogok a szerzőnél maradnak. A honlapon való megjelenés egyben tudomásul vétele annak, hogy anyagát felhasználhatják. Kivételt képez, ha valaki egyes cikke jogvédettségi státuszának feltüntetését kéri. Ilyen esetekben a szerző kívánsága a mérvadó.

3. A megjelentetett anyagok a 2. pontban jelzett szerzői jogi megkötésekkel, a webhelyre való korrekt hivatkozással (ahol szerző van - nevének feltüntetésével) felhasználhatók.

4. A játék témakörén kívül szívesen veszek egyéb kulturális, elsősorban néprajzi, kézműiparral, kismesterségekkel foglalkozó írásokat is.

5. A honlap a Társaság Alapszabályában lefektetett elvek szerint (az Egyesület célja, feladata), a Társaság vezetőségének egyetértésével működik. Kezdeményezője, fenntartója és egyben felelős szerkesztője Kiss László.

Minden megjelentetésre szánt anyagot közvetlenül a kamjt@netcity.hu címre várok.

Köszönettel:
Kiss László