Kapcsolódó pályázat

A BPSZSZ által szervezett "A játék mint motivációs tényező" konferencia témájához kapcsolódóan pályázatot hirdetünk pedagógusok és diákok számára.


Pedagógusok

Pályázók köre: minden intézménytípusban dolgozó pedagógus: óvónő, tanító, tanár, könyvtárostanító és -tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens. Fővárosi és vidéki pedagógusok egyaránt pályázhatnak. 2-3 oldalas írást várunk, melyben az általa alkalmazott (legalább egy) didaktikus játékot ismerteti, az alkalmazással kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze.
A pályázatnak tartalmaznia kell az intézménytípus, évfolyam (korosztály) megjelölését, a foglalkozás vagy tantárgy megnevezését, a játéknak az intézménytípusban betöltött didaktikai, pedagógiai szerepét.

Diákok

Pályázók köre: bármely intézménytípusban, 1-12. évfolyamon tanuló diák. 1-2 oldalas írást várunk "Jót játszottam az órán" címmel.

Beadási határidő mindkét pályázati körnek: 2004. március 8.
Cím: Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete, Budapest 1212 Dunadűlő 5/b vagy bpszsz@drotposta.hu.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét és lakcímét (erre különösen az e-mailen pályázók ügyeljenek).

A pályázatokról az egyesület elnöksége dönt. Az elfogadott pályázatok pedagógus íróit várjuk a konferenciánkra (2004. április 3-án, 10-15 óra között), nekik részvételi díjat nem kell fizetni. A pályázóknak a döntésről március 26-ig értesítést küldünk. A legsikeresebb pályázók könyvutalványt kapnak. Eredményhirdetés 2004. április 3-án, a BPSZSZ konferencián. A diák pályázókat levélben értesítjük.

"Játszani is engedd szép, komoly fiadat"

A Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete

"A játék mint motivációs tényező"

címmel konferenciát szervez.

A konferencia időpontja: 2004. április 3., szombaton 10-15 óra között.
A konferencia helyszíne: Pedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest, V. Szent István tér 16.)

Tervezett témák: Játékszükséglet kielégítése a kötelező foglalkozásokon, tanórákon - Projektjátékok - A játék gyógyító szerepe az óvodában és az iskolában, a sportjátékok jellemnevelő szerepe - Hagyományos népi játékok - Szövegértés segítése drámajátékkal.

Részvételi díj: 1000 Ft, tagjainknak 500 Ft. Befizetni a helyszínen lehet, illetve előzetesen átutalni az egyesület számlájára: 11721026-20248299.

A konferencia tervezett létszáma 80 fő. Részvételi szándékát kérjük jelezze levélben: BPSZSZ 1212 Budapest Dunadűlő 5/b. vagy a 30 / 454 6 454 mobil vagy a bpszsz@drotposta.hu e-mail címen.

A konferencia témájához kapcsolódóan pályázatot hirdetünk pedagógusok és diákok számára. Részletek a jobb oldali keretben.

A konferencián elhangzottakból és a sikeres pályázatokból összeállított kiadványunkat a konferencia résztvevői ingyen megkapják majd, az érdeklődők 500 Ft-ért igényelhetik a BPSZSZ címén.