Tanulmány

«Szerzőink «Vissza a szerző cikkeinek listájához

Nagy Iván:

A nemzetközi "BILD DRUCK PAPIER Munkaközösség"

E kutató és gyűjtőkör 1980-ban történt megalapításánál az a tény volt a kiindulópont, hogy a múzeumokban arra a területre, mely a luxuspapírokkal foglalkozik, sokáig nem fordítottak elég figyelmet. A muzeológusok és kutatók nem ismerték fel e téma jelentőségét, senki nem foglalkozott vele lényegében, az anyagot nem gyűjtötték rendszeresen. Ezt főleg csak magánszemélyek tették meg, akik mindent, ami papírból van, gyűjtöttek, mint például szentképeket, papírbetlehemeket, esküvői meghívókat vagy vendéglői étlapokat.

Prof. dr. Christa Pieske 1980-ban elhatározta, hogy egy kiállítást szervez és rendez e témával kapcsolatban. E terület komplexitását szerette volna egy nagyobb kiállítás keretében a nyilvánosságnak bemutatni.

A 19. század második felében számos személynek, mint ornamentumrajzolóknak, litográfusoknak, rézmetszőknek és papírkereskedőknek adott ez a terület elegendő munkát és kenyeret, a nyilvánosság, a közönség pedig nagy elragadtatással fogadta munkájuk eredményét. Már e ténynek is elegendőnek kellett lenni ahhoz, hogy a 20. században a kultúrtörténet is foglalkozzon végre vele.

Prof. Dr. Christa Pieske (Lübeck) kutatási területe volt többek között a luxuspapír, és terve, egy főleg tudósokból és gyűjtőkből álló munkacsoportot alapítani, eredményes lett: a gyűjtők és tudósok az ő kezdeményezésére az egész világból megtalálták egymást, összejöttek és foglalkoztak azzal, amit sokan személyes érdeklődésből falinaptártól etikettig, étlaptól képeslapig összegyűjtöttek. A kutatók felismerték a régi újságokban megjelent hirdetések információértékét is. A Berlini Néprajzi Múzeumban (ma Európai Kultúrák Múzeuma, a Porosz Múzeumi Kultúrtulajdoni Alapítvány keretében) jött össze először 1980-ban néhány papírgyűjtő. Ezen összejövetel, valamint az elmélyült munka eredménye egy kiállítás lett, melyet 1983-ban sokan felkerestek: "ABC der Luxuspapier" (A Luxuspapír ABC). Ugyanakkor megjelent e témához ugyanezzel a címmel egy fontos könyv is Dr. Pieske szerkesztésében, melyben kb. 50 specialista tollából található egy-egy cikk.1.

Hogy ez az akkori munkakör továbbra is együtt maradt, a közös és sokoldalú kutatáshoz elsőrendűen fontos volt és lett. Ma már az évi összejöveteleken (a munkakör minden évben tart egy tudományos konferenciát) nem csupán harmincan, hanem többnyire százharmincan jönnek össze, abból a kb. 600 érdeklődőből és tudósból, akiket a munkakör mint "tagot" nyilvántart. Ezeken az évi összejöveteleken a tagok tapasztalatot cserélnek, és bemutatják egymásnak az eredményeiket. A tagok majd minden európai államból jönnek, de van Izraelből és az Egyesült Államokból is résztvevő.

Közben a csoport munkaterülete kibővült a faliképek és a reprodukciós grafikák témakörével, anyagával is. E kutatás eredményeként ugyanabban a múzeumban rendezett meg Christa Pieske professzor 1988-ban "Bilder für Jedermann" címmel (Képek mindenkinek) egy új kiállítást. 2. Az évente rendszeresen megtartott összejövetel - az időpont mindig a mennybemeneteli csütörtöktől az azt követő vasárnapig tartó négy nap - a munkakör tagjai számára egy szívesen figyelembe vett fix esemény. Akinek ideje ezt megengedi, és főleg, aki új eredményekről tud beszámolni, igyekszik a következő találkozón részt venni. A társaság tagsága nem állandó, nincs tagdíj, és főleg a címtár gondozása ad sok munkát, miután muzeológusok és néprajzosok egyre gyakrabban változtatják munkahelyüket.

Egy összejövetel mindig egy múzeum patronálása alatt történik. Két évre előre határozza meg a kör vezetése (Elnök: Prof. Dr. Christa Pieske, Lübeck, társelnök: Prof. Dr. Konrad Vanja, Berlin és ügyvezető: Sigrid Nagy, Berlin), hogy melyik város legyen az összejövetel helyszíne. Az összejövetelek (kongresszusok) lefolyása, szervezeti felépítése hamar egy sematikus keretbe került: Csütörtökön megérkezés, első megbeszélés, esetleg egy városnézés és közös vacsora. Péntek munkanap, a tudományos előadások napja. Az ebédszünetben többnyire lehetőséget kapnak a gyűjtők, hogy egymás közt anyagot cserélhessenek. Szombaton kirándulás a vendéglátó múzeum rendezésében több olyan kisebb és kevésbé ismert múzeumba, ahol a témához kötődő kiállítások láthatók. Vasárnap a helyi múzeumok többnyire a remízben található anyagának a megtekintése után a tagok hazautazása van a programon.

A konferenciák hivatalos nyelve német, a más nyelvű előadásokat lefordítják. Eddig 23 kongresszusa volt a munkakörnek, 1980 óta minden évben. Vendéglátó volt eddig többször is Berlin, továbbá Hamburg, Braunschweig, Hannover, Lipcse, Kassel, Chemnitz, Frankfurt a.M., Würzburg, Nürnberg, Pottenstein, München, Straßburg, Basel, Baden (CH). Az utóbbi évek rendezési helyei: Bassano del Grappa (2001), Eßlingen (2002) és Budapest (2003). Ez évben Ittingen (CH) ad nekünk otthont, utána pedig Drezda (2005) és Ravenna (2006).

A munkakör célja, hogy a kép, a nyomtatás és a papír terén tudományos kutatást kezdeményezzen, nem szorítkozik az ország területére. A résztvevők és az előadók egész Európából jönnek, főleg Svédországból, Svájcból, Hollandiából, Francia, Spanyol és Olaszországból, Ausztriából és Magyarországról. A kör tagjai más tudományos kongresszusokon is beszámolnak kutatási eredményeikről, így például SIEFkongresszuson Magyarországon, Svédországban és Ausztriában, vagy például a francia gyűjtőszervezet "Société le Vieux Papier" centenáriumán Párizsban.

A munkakör vezetése néhány év óta a konferenciák anyagáról egy-egy kötetet jelentet meg. Ezekben benne van az elhangzott rövid előadások tudományos keretbe öntött, teljesebb változata, képekkel vagy illusztrációkkal kiegészítve, a konferencia napirendje, a résztvevők névsora, a vendéglátó város üdvözlő szavai, kirándulási beszámolók, az előadók rövid tudományos pályafutása, kivonat a bibliográfiájukból, a témába vágó publikációk recenziója, valamint múzeumok ide tartozó kiállításainak felsorolása, és különböző társaságok, egyesületek jelentései. A budapesti konferencia anyaga a 8. kötet lesz, és még az idén meg fog jelenni.

A munkakör strukturális felépítéséről is kell néhány szót ejteni. A munkakör nem hivatalos egyesület, nincs tagdíj, és minden munka társadalmi alapon minden ellenszolgáltatás nélkül történik. Ezt mind a három személy (Pieske, Vanja és Nagy) a saját tudományos munkája mellett önkéntesen végzi, honorárium nélkül. Az évi kongresszusok megszervezése, az előadók kiválasztása, a meghívók összeállítása sokszorosítása és kiküldése rengeteg időt vesz igénybe. Még több munkába kerül a kötetek előkészítése: az anyagok beszerzése az előadóktól, a redigálás, összeállítás. Hosszú időt vesz igénybe a recenziók kiválasztása, esetleges fordítása is, valamint a többi adat beszerzése.

Minden aktivitás a munkakörrel kapcsolatban önkéntes és ingyenes. Az előadók nem kapnak honoráriumot, és a kongresszuson résztvevők ezt a saját költségükön teszik. Ez annak a 25 éves összetartozásnak a jegyében megy csupán, mely az egyébként szokásos "valamit valamiért", a "teljesítményfizetés" gondolkodásmódot kiiktatja. A tagok figyelemmel kísérik egymás eredményeit, segítik egymást a közösség javára.

Jegyzetek:
1. Pieske, Christa. Das ABC des Luxuspapiers. Herstellung, Verarbeitung und Gebrauch 1860bis 1930. Unter Mitarbeit von Konrad Vanja u.a. 1.Aufg. Berlin 1883, 2. Berlin (Reimer) 1983. 379 S. m. 240 sw. u. 58 farb. Abb. (Vissza)
2. Pieske, Christa: Bilder für jedermann 1840-1940. Mit einem Beitrag von Konrad Vanja. München (Keyser) 1988. 248 S. m. 32 Farbtafeln u. zahlreichen sw. Abb.(Vissza)