Kiállítás

A Magyar Iparművészeti Egyetem tisztelettel meghívja Önt a

Kelle Antal:

Nézőpontok

című kiállítására az egyetem Ponton Galériájába 2005. szeptember 15-én, csütörtökön 18 órára.

A kiállítást megnyitja: Urbán Gyula író, rendező

A tárlat 2005. szeptember 15-től október 8-ig tekinthető meg.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 12-18 óráig

1015 Budapest, Batthyány u. 65. 
Telefon: 489 0780 Fax: 489 0781
e-mail: galeria@mie.hu

Van-e tényleges jelentősége azon kijelentésünknek, hogy "a saját szememmel láttam"? Becsaphatjuk-e vele önmagunkat és másokat? Talán ez a néhány sor és a témában rendezett kiállításom meditációra késztet.

Személyekbe, tárgyakba és eszmékbe olyasmit látunk bele, ami nem, vagy nem kizárólagosan létezik, más meglévő dolgokat pedig gyakran nem veszünk észre. E felületességünk szerencsétlen esetben manipulálhatósághoz vezet, a legjobb ha beismerjük, gyakran még a saját szemünknek sem hihetünk.

Lehet-e egy tárgy egyszerre gömb és kocka, szeretetteljes és visszataszító? Kiolvashatunk-e belőle többféle jelképet? Ugyanazon plasztika különböző nézőpontból szemlélve karakteresen más formákat mutat. E formák lehetnek ismertnek vélt jelképek, szimbólumok, absztrakt téridomok.

...

A kiállítás több szálon fut. Az egyik könnyen felismerhető, konkrét jelképeket magába foglaló tárgyakat mutat be. A másik szál létrehoz, illetve kiválaszt egy absztrahált felületet, melynek nagyon sokféle felhasználási változatára mutat be példákat. Ily módon földolgozva a tárgyak jelentése, emocionális hatása mindig változik. Vannak statikus és a közönség által mozgatható szobrok, a térbeli formákból vetített síkszerű plasztikák, majd ténylegesen ezek síkbeli képlenyomatai.

A beskatulyázás, az egy nézőpontú szemlélődés helyett járjuk körül, figyeljük meg a tárgyak önmagukkal és másokkal való kapcsolatát, variációit. Ily módon ez a tárlat egy kiállítás sorozat második darabja, követve az év elején, az Iparművészeti Múzeumban megrendezett vari.art gondolatmenetét. Célszerű a látottakon kicsit meditálni, tapasztalásainkkal összevetni, és csak utána véleményt alkotni.

A tárgyak nemcsak alapvető kinyilatkoztatásokat, dogmákat kérdőjeleznek meg, hanem számos példával szemléltetik és absztrakcióval sejtetik, hogy a világ - beleértve emberi kapcsolatainkat is - színesebb, mint ahogy azt mindennapjainkban előítéleteink révén megéljük.

Kelle Antal