j killts: 

Tisztelt Látogató!

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a játék kedvelit, a játékos embereket tömöríti. Névadója, Kiss Áron, a kiváló pedagógus (1845-1908), aki magas szint szakmai tevékenysége mellett fontosnak találta a "Magyar Gyermekjátékgyüjtemény" anyagának összegyjtését a hazai tanítóság által az ország minden részérl, és közreadását 1891-ben, visszajuttatva ezzel a hagyományos játékkincset a gyermektársadalomhoz.

A Társaság célkitzése:


	

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság tevékenysége azon a meggyzdésen alapul, hogy a játék nem csak a kisgyermekek privilégiuma, hanem annak élénkít, vidámító, fejleszt ereje a gyermekkor és ifjúkor teljes folyamán nélkülözhetetlen a szocializáció, a tevékeny emberré nevelés folyamatában. És hogy a játékkal megszépített ifjúkor után az élet egyetlen szakaszában sem hiányozhat teljesen a játék, a játékosság. "A játék olyan drog, amelyet nem követ másnaposság" - Grastyán Endre, a nagy neurobiológus megállapítását ma különösen aktuálisnak gondoljuk.

Tagjaink az ország minden részébl vannak, számuk meghaladja az 500-at. Együttmködünk múzeumokkal mveldési intézményekkel kiállítások, eladások, konferenciák, játékbemutatók, vásárok megvalósításában. Negyedévenként megjelen lapunk a FORGÓ, amelyben hírt adunk Társaságunk életérl és a játékkultúra eseményeirl.

Társaságunk klubfoglalkozásokat, eladásokat, ülésszakokat, tanfolyamokat, kiállításokat, pályázatokat, játékalkalmakat szervez, a hozzá fordulóknak szakmai tanácsot nyújt, lehetségéhez képest együttmköd kapcsolatot szerez. 1987 óta sokban járult hozzá a hazai játékkultúra élénkítéséhez, gazdagításához, hagyományainak megrzéséhez, társadalmi elismertségéhez. Tagjaink között pedagógusok, pszichológusok, muzeológusok, gyjtk, játéktörténészek, játékalkotók, játékkereskedk, játékszakértk, közmveldési szakemberek mködnek, akik az élet egyhangúvá válását játékos eszközökkel oldják.

Támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap

Korábbi támogatóink: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Mvészeti és Szabadmveldési Alapítvány, Önkormányzatok, Óbudai Múzeum.

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság szeretettel vár tagjai közé minden Játékbarátot!

Dr. Györgyi Erzsébet
            elnök

Adataink

Kiss Áron Magyar Játék Társaság
cím, levelezési cím: 1024 Budapest,
Buday László utca 7. II. 1/a
Klubhelyiségünk: 1118 Budapest
Orlay utca 2/b
Tel: 1/315-6193, 20/493-5412
Adószám: 19039224-1-41
Internet: http://www.kamjt.hu

Elnök:
dr. Györgyi Erzsébet
gyorgyie36@t-online.hu

Társelnökök:
Haider Edit
Léb Zsuzsanna


Titkár:
Kissné Sztraka Annamária,
tagdíj ügyekben:
amsztraka@gmail.com

Ellenrz bizottság:
Budavári István
Harcsa Tiborné
Stéfely Zsuzsanna

Ön is lehet tag!

Az Alapszabály megismerése és a Belépési nyilatkozat kitöltése után tagunkká válhat.

Intézmények részére:
Belépési nyilatkozat - intézményi

A jelenlegi tagdíjak »»

Jelentések

A KAMJT Közhasznúsági jelentése 2012. évrl

Regisztráció

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 2009.06.16-tól kizárólag a http://www.kamjt.hu címen érhet el. Az eddigi "http://kamjt.fw.hu" és a "http://kamjt.freeweb.hu" megsznt.

 
 

Próbálja ki a Firefoxot!